fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Moim czy mojim? Która forma jest poprawna?

Zaimek dzierżawczy mój określa przynależność do osoby, która go wypowiada. O ile w liczbie pojedynczej jego pisownia nie stanowi większego problemu, tak już w liczbie mnogiej, budzi u niektórych wątpliwości. Moim czy mojim? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Moim czy mojim? Jak to się pisze? Poprawna forma. Słownik Polszczyzna.pl

Poprawna jest wyłącznie forma moim.

Moim czy mojim? Jak to zapisać? Poprawna forma

Jedyną poprawną formą zapisu tego wyrażenia jest pisownia moim. Błędy występujące w jego pisowni mogą być skutkiem niestarannej artykulacji. Jako że wymowa dwóch występujących obok siebie samogłosek (o oraz i) jest dla nas trochę trudna, często nieświadomie upraszczamy ją sobie, umieszczając pomiędzy nimi spółgłoskę j. Sugerowanie się tym ułatwieniem również może być przyczyną błędnej pisowni zaimka moim.

Co więcej, dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że zaimek moim jest wyjątkiem od obowiązującej w języku polskim reguły, która nakazuje zapis j (zamiast i) po samogłoskach. Jest to wyjątek, więc jego pisownię należy  zapamiętać.

Wyraz moim jest to odmieniona w celowniku liczby mnogiej forma zaimka dzierżawczego mój – czyli coś, czego właścicielem jest osoba mówiąca. Zaimek ten dodajemy również, by zaznaczyć, że ktoś jest nam bliski.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Moim czy mojim? Przykłady zdań

  • Moim siostrom bardzo się podobało na szkolnej wycieczce.
  • Na moim kanale na YouTube pojawił się właśnie nowy film.
  • Moim zdaniem jesień i zima to piękne pory roku.
  • Przygotowałem moim uczniom ciekawe materiały na najbliższą lekcję .

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.