Propaganda – co to jest? Definicja i przykłady użycia

Słowo znane chyba wszystkim, szczególnie naszym dziadkom i rodzicom. Od minionego wieku przywodzi na myśl jedynie negatywne skojarzenia, ale czy zawsze tak było? Co to jest propaganda i gdzie możemy ją spotkać? Porozmawiajmy o propagandzie.

Propaganda co to jest słownik definicja znaczenie słowa przykłady użycia Polszczyzna.pl

Propaganda – co to jest? Definicja, synonimy i przykłady użycia

Kiedy pojawiła się propaganda?

Dzisiaj pod hasłem propaganda rozumiemy głównie kłamstwa, indoktrynację oraz ingerencję w poglądy, przekonania i zachowania nas, obywateli. Takie znaczenie przyszło wraz z wiekiem XX, kiedy to propaganda stała się jedną z cech charakterystycznych wszelkich państw totalitarnych.

Reżim, polityka sowieckiej Rosji, a także faszystowskich Niemiec i Włoch w poprzednim stuleciu spowodowały, że propagandę dzisiaj kojarzymy prawie wyłącznie ze swego rodzaju machiną manipulacji. Jednak do XVII wieku termin ten był rozumiany jedynie w sposób, w jaki tłumaczymy go z języka łacińskiego– jako krzewienie i rozpowszechnianie pewnych treści. Od XIX wieku propaganda stała się narzędziem walki o władzę.

Co to jest propaganda? Znaczenie słowa

Definicje słowa propaganda brzmią następująco:

 1. Celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników oraz wszczepienia pożądanych przekonań; próba kształtowania percepcji i wywołania określonych zachowań.
 2. Upowszechnianie, rozgłaśnianie jakichś poglądów, także haseł politycznych, również
  w celu pozyskania zwolenników.

Przykład z życia:

Kino potrafi wywierać ogromny wpływ na całe społeczeństwa, dlatego film uważany jest za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi propagandy.

Wyrazy bliskoznaczne i synonimy słowa propaganda

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest propaganda, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

 • agitacja,
 • demagogia,
 • propagowanie,
 • rozgłaszanie,
 • upowszechnianie,
 • manipulacja,
 • nakłanianie,
 • pranie mózgu.

Przykłady użycia słowa propaganda w literaturze

Mój znajomy pisarz z Moskwy powiedział mi z uśmiechem: – I ogół w to wierzy bez zastrzeżeń. Wszystko, co drukowane, jest dla narodów radzieckich prawie święte. – Propaganda, często szyta grubymi nićmi, spełniała rolę kultury sowieckiej.

Tadeusz Kwiatkowski, Panopticum, 1995

Za nieszczerość i tchórzostwo zawsze trzeba zapłacić. Nie wyobrażajcie sobie, że można całymi latami uprawiać służalczą propagandę na rzecz sowieckiego lub też jakiegokolwiek innego reżimu, a potem nagle odzyskać intelektualną przyzwoitość.

George Orwell, Anglicy i inne eseje, 1946

Przykłady użycia słowa propaganda w prasie

Jan Paweł II: budujmy wspólnie pokój na całym świecie
– Pokój nie może być zakładnikiem przemocy! – Z takim apelem do ambasadorów z całego świata wystąpił wczoraj papież.
Na spotkaniu z dyplomatami w Watykanie Ojciec Święty przestrzegał, że terroryzm, tak samo jak represje, upokarzanie przeciwnika i propaganda nienawiści, prowadzi donikąd.

„Fakt”, Warszawa, 2004

Socjologowie twierdzą, że człowiek ewolucyjnie jest przystosowany do życia w społeczności ok. 150 osób. Tyloma relacjami może zarządzać jego mózg – tam jest matryca tych relacji. Propaganda pojawiła się wtedy, kiedy trzeba było oddziaływać na większą liczbę ludzi.

Prof. Maciej Mrozowski w rozmowie z Agnieszką Sową, polityka.pl, 2016

Przykłady użycia słowa propaganda w internecie

Tadeusz Konwicki w „Małej Apokalipsie” ukazał obraz rzeczywistości, w której to, co oficjalne i narzucone przez władzę, stoi w rażącej społeczności w tym, co prywatne.
Świat przedstawiony powieści składa się z dwóch odrębnych elementów: świata propagandy i świata codzienności.

Dorota Blednicka, Kulturalna Polska klp.pl

Propaganda – odmiana słowa 

liczba pojedyncza
M.   tapropaganda
D.    nie mapropagandy
C.    przyglądam siępropagandzie
B.    widzępropagandę
N.    idę zpropagandą
Ms. mówię opropagandzie
W.   typropagando
liczba mnoga
M.   tepropagandy
D.    nie mapropagand
C.    przyglądam siępropagandom
B.    widzępropagandy
N.    idę zpropagandami
Ms. mówię opropagandach
W.   wypropagandy

Popularne połączenia słowa propaganda

 • propaganda komunistyczna, propaganda faszystowska,
 • propaganda sukcesu,
 • propaganda partyjna,
 • biała, szara, czarna propaganda,
 • uprawiać propagandę,
 • szerzyć propagandę,
 • sztuka, narzędzia propagandy,
 • czysta propaganda, propaganda totalna,
 • król propagandy,
 • ulegać, wierzyć propagandzie.

Sklep Nadwyraz.com

Jakie są formy przekazywania treści propagandowych?

Szerzenie treści propagandowych wyraźnie obecne jest w: telewizji, internecie, radiu, sztukach wizualnych, filmie, fotografii, literaturze, muzyce, teatrze, a także tańcu.

Jak myślicie, czy w dzisiejszym świecie również mamy do czynienia z propagandą? Jeśli tak, to gdzie najbardziej jest ona widoczna?

?  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Z wykształcenia – muzyk, z zamiłowania – kucharz (acz kuchni bezmięsnej) i cyklistka. Pasjonatka życia, przyrody, dalekich podróży i wewnętrznej harmonii. Gra na skrzypcach i oboju współczesnym, ale głównie – na obojach historycznych.

X