fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Łaska – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Czy łaska może być czymś dobrym? Okazuje się, że jak najbardziej tak. Wszystkie oblicza łaski poznacie po przeczytaniu niniejszego artykułu.

Łaska - co to jest przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest łaska? Znaczenie wyrazu

1 Łaską określa się inaczej czyjąś przychylność, wspaniałomyślność. Łaskę okazuje się jakiejś osobie poprzez życzliwość i wspaniałomyślność względem niej. Stąd właśnie mówi się zaskarbić sobie łask oraz przywrócić/przywracać do łask. W tym znaczeniu łaska może mieć też niekiedy dość negatywny wydźwięk. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy owe względy i poparcie u ludzi mających władzę i pieniądze, czyli tych, którzy w jakiś sposób mogą okazać komuś swoje łaski, są zmienne, zależne od ich kaprysów i samopoczucia.

2 O łasce mówimy też wtedy, gdy mamy na myśli zniesienie wydanego przez kogoś wyroku na jakąś osobę, a tym samym złagodzenie kary lub jej całkowite darowanie, uwolnienie od niej i jej konsekwencji.

3 Łaska to także bardzo szerokie pojęcie stosowane w religii chrześcijańskiej. Pod pojęciem łaski rozumie się tutaj dary dane darmo z inicjatywy Boga.

Gdy teologia chrześcijańska mówi o łasce, to w ten sposób określa pomoc, opiekę, które są udzielane człowiekowi przez Boga. Bóg udziela człowiekowi łaski z miłości do niego, a zatem nie jest to związane z żadną zasługą człowieka. Łaska może dotyczyć zarówno życia duchowego, jak i materialnego.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać także, że łaska jest uczestnictwem w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Łaska oczyszcza z grzechu i uświęca, wspomaga powołanie i usprawiedliwia.

4 W języku potocznym łaska to innymi słowy wyświadczenie komuś przysługi, dobry uczynek, którego nie miało się obowiązku spełnić.

5 Jeśli dotarliście do tego miejsca, to teraz być może będziecie zaskoczeni kolejnym znaczeniem łaski. Dlaczego? Otóż słowo łaska bywa czasem stosowane jako wariant nazwy łasicy. Łasica jest najmniejszym z ssaków drapieżnych. Występuje w europie, Azji oraz Ameryce Północnej.


Łaska – przykłady użycia

  • Proszę Boga o łaskę odwzajemnionej miłości.
  • Dawne, nieco już zapomniane zwyczaje kulinarne wracają do łask.
  • Łaska pańska na pstrym koniu jeździ – mówi znane przysłowie.

Łaska – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest łaska, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  1. Łacha, łaskawość, życzliwość, przychylność, sympatia, względy, fawor,
  2. ułaskawienie, wybaczenie, przebaczenie.

Łaska – wyrazy pokrewne

  • Łaskawość, łaskawca, łaskawy, łaskawa, łaskawe, łaskawie, ułaskawienie, ułaskawić, obłaskawić.

Etymologia

Gdzie należy szukać pochodzenia wyrazu łaska? Jest to wyraz o prasłowiańskim rodowodzie. Pierwotnie miał postać *laska, a jego znaczenie jest bardzo sympatyczne. Otóż oznaczało ono 'pieszczenie, pieszczota, przymilanie się'.

Przykłady użycia wyrazu łaska w literaturze

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

Jan Kochanowski, Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?)

I im więcej dali datków i jałmużny, im więcej świadczyli dobra, tym większa stawała się ich sława i tym więcej błogosławieństw spadało na ich głowy.
A kiedy goście opuszczający dom zwykli byli składać dzięki Abrahamowi, przemawiali doń w takie słowa:
— Bądź błogosławiony za łaskę, jaką nam okazałeś.
Abraham miał zwykle taką odpowiedź:
— Nie dziękujcie nikomu. Chyba że Panu, który daje chleb i życie każdemu stworzeniu.
A kiedy goście pytali:
— Gdzie jest ten Pan?
Abraham odpowiadał:
— Niebo i Ziemia przepełnione są Nim. W Nim jest siła i wielkość. W swojej łasce i miłosierdziu żywi cały świat.

Autor nieznany, Ze skarbnicy midraszy

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.