fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Niektóre czy nie które? Która forma jest poprawna?

Zapis niektórych wyrażeń w naszym języku ojczystym, którym jest język polski, potrafi przysporzyć nie lada kłopotów. Dotyczy to między innymi pisowni łącznej i rozdzielnej. Tak też jest w przypadku zwrotu będącego tematem poniższego tekstu. Która forma jest prawidłowa? Niektóre czy nie które? O tym możecie przeczytać poniżej.

Niektóre czy nie które? Jak poprawnie to zapisać?

Poprawna jest tylko forma: niektóre.

Niektóre czy nie które? Jak to zapisać? Poprawna forma

Pisownia łączna i rozdzielna jest jedną z tych kategorii językowych, które budzą wątpliwości dotyczące poprawnego zapisu. Jaka forma będzie prawidłowa w przypadku tytułowego wyrażenia? Niektóre czy nie które?

Poprawną formą jest wariant z pisownia łączną, a więc niektóre.

Określenie niektóre odnosi się do pewnych elementów danego zbioru, które można wyróżnić z niego na podstawie jakiejś konkretnej cechy. Może także opisywać przedmioty, dni lub ludzi. Oznacza również w ogólnym ujęciu pewne osoby, których bliżej nie opisujemy.

Niektóre to zaimek nieokreślony, który musi być zapisywane razem. Jest wyjątkiem od reguły mówiącej, że zaimki zapisujemy z partykułą nie rozdzielnie, ponieważ w trakcie rozwoju języka utworzył zrost. W związku z tym poprawna pisownia wymaga zapamiętania. To jedyna metoda, aby poradzić sobie z nauczeniem się jej.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Niektóre czy nie które? Przykłady zdań

  • Niektóre przedmioty szkolne sprawiają mi trudności. To matematyka i chemia.
  • Pisownia niektórych wyrazów sprawia trudności użytkownikom języka polskiego.
  • Niektóre dzieci z tej klasy wyraziły chęć udziału w szkolnym dyktandzie.
  • Niektóre dzieci z tej klasy wezmą udział w konkursie z języka angielskiego.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.