fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ocho czy oho? Która forma jest poprawna?

W języku polskim mamy słowa, które pomogą nam w wyrażeniu swoich emocji takich jak: zdziwienie lub zachwyt. Choć nie są to słowa o bardzo skomplikowanej ortografii, ich zapis budzi wątpliwości. W treści poniższego tekstu znajdziecie odpowiedź na pytanie, która forma jest poprawna ocho czy oho.

Ocho czy oho? Jak jest poprawnie?

Poprawna jest tylko forma oho.

Ocho czy oho? Jak to zapisać? Poprawna forma

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wykrzyknienie oho zapisujemy przez h. Oho to wykrzyknienie wzmacniające wypowiedź;  używane w momencie uświadomienia sobie czegoś, zobaczenia kogoś albo czegoś lub stwierdzenia czegoś.  Oho może również wyrażać podziw lub zdziwienie. Podobnie zapiszemy aha i ehe, które zazwyczaj są używane jako potwierdzenie czegoś.

UWAGA! Takie wykrzyknienia jak ach, och i ech zapisujemy przez ch.

Jak zapamiętać poprawną pisownię i nie pomylić tych podobnie wyglądających wykrzykników? Można zapamiętać to, że tam gdzie słowo zaczyna i kończy się samogłoską (aha, ehe, oho) zapisujemy h, natomiast te, które kończą się spółgłoską (ach, ech, och) zapisujemy ch.

Ocho czy oho? Przykłady zdań

  • Oho, już jestem spóźniona!
  • Moja siostra będzie mieć przyjęcie urodzinowe, że oho!

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.