fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Konotacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Konotacja jest wyrazem wieloznacznym. Znajduje zastosowanie między innymi w logice i językoznawstwie. Co określamy mianem konotacji? Jakie są jej synonimy? Wyjaśnienia znajdziecie poniżej.

Konotacja - co to jest przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Konotacja, czyli co? Co to jest? Znaczenie wyrazu

1W logice pod pojęciem konotacja rozumie się po prostu znaczenie, treść nazwy.

2W językoznawstwie konotacją określa się dodatkowe, niezdefiniowane treści, które są kojarzone przez użytkowników danego języka z jakimś wyrazem. Skojarzenia te są dużo szersze niż proste wskazanie tego znaczenia.

3Również w językoznawstwie konotację stanowi pośrednie wskazywanie przez jakiś wyraz na konieczność występowania w tekście wyrazu należącego do określonej kategorii językowej. Na przykład gdy użycie przymiotnika jest niepełne – wymaga uzupełnienia rzeczownikiem, a przysłówka – czasownikiem.


Konotacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

  • Skojarzenie,
  • asocjacja.

Konotacja – wyrazy pokrewne

  • Konotacyjny, konotacyjna, konotacyjne, konotacyjnie, konotatywny, konotować.

Przykłady użycia wyrazu konotacja w literaturze

Szept, szczególnie kobiecy, konotuje ciepło i zmysłowość, dziecięcy – kojarzy się zwykle z lękiem i tajemnicą. Oddziałuje na odbiorcę przybliżająco, stwarzając wrażenie cielesnej bliskości nadawcy. Szept wyklucza też obecność osób trzecich w zasięgu komunikatu, dlatego stwarza dogodne warunki do artykulacji głosu oddającej najbardziej intymne przeżycia, najskrytsze marzenia i uczucia. Właściwości szeptu szczególnie często wykorzystuje reklama środków myjących i kosmetyków.

Szept prezentujący właściwości określonego mydła lub dezodorantu przybiera czasem formę wspomnienia czy marzenia o zbliżeniu erotycznym, które to konotacje przeniesione zostają na reklamowany przedmiot.

Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy

Przekazy nie mogą być więc interpretowane jako jednoznacznie negatywne. Uzasadnienie tworzenia komunikatów o negatywnych konotacjach tworzy także układ motywów zewnętrznych związanych zarówno z realnymi, jak i oczekiwanymi sytuacjami odnoszącymi się do problemu roku 2000, który w swym ostatecznym i do końca nieprzewidywalnym kształcie ma dopiero nastąpić. Styl kampanii jest więc w znacznym stopniu określony przez obiektywne okoliczności zewnętrzne. Poszczególne komunikaty cechuje silna konsekwencja i wyjątkowa precyzja konstrukcji warstwy wizualnej.

Krzysztof Albin, Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja

Ciesze nas to, że dotarłeś do końca tego artykułu! Rozwiń swoje umiejętności językowe z naszymi zasobami online. Zacznij od przetestowania naszego korektora online do sprawdzania pisowni. Zapoznaj się także z naszymi artykułami, które odpowiedzą na Twoje pytania, na przykład: w ogóle czy wogóle oraz z powrotem czy spowrotem? Razem czy osobno?

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X