Wyjaśniamy zawiłości języka polskiego.

Ortograficzne

Kiedy piszemy „ą”, a kiedy „om”? Samogłoski nosowe „ą” i „ę” wyróżniają polszczyznę spośród języków słowiańskich

W ciągu całego roku jest mnóstwo okazji do świętowania. Dziś parę słów na temat życzeń, a także pisowni nazw świąt, zwyczajów i obrzędów.

Po prostu nie wypada napisać „po prostu” bez spacji! Problematyczne są też: na pewno, naprawdę, w ogóle i kilka innych, o których opowiemy innym

Przyimki, czyli nieodmienne części mowy, bardzo nie lubią samotności, dlatego nigdy nie występują samodzielnie. Łączą się najczęściej z rzeczownikami, tworząc wyrażenia przyimkowe, np. pod