Ortograficzne - Wyjaśniamy zawiłości języka polskiego

Ortograficzne

Zasady pisowni łącznej i rozłącznej bywają niejasne. Kto wie, jak prawidłowo napisać: słabowidzący czy słabo widzący? Słabosłyszący czy słabo słyszący? Razem czy osobno?

Rozwiążemy kolejną ortograficzną zagadkę. Coby czy co by? Razem czy osobno? Coby to nie to samo co… co by. Wyjaśnimy, czym różnią się te

Wydaje nam się, że wiemy, co należy zapisywać dużą literą. Skąd wzięła się zatem tendencja do pisania o sobie „Mnie”, „Mój”, „Ja”, „Nasz”? Sprawdź,

W języku polskim końcówek jak mrówek. Nie masz idei, nie masz nadziei na opanowanie polskiej ortografii? Sprawdź: Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ji, -ii,

W języku polskim istnieją wyrazy i zwroty, które mogą sprawiać problemy: Tam i z powrotem czy tam i spowrotem? Dziś zajmiemy się pisownią łączną

Także, tak że i tak, że to wyrażenia często mylone za sprawą podobieństwa zarówno w piśmie, jak i w mowie.